Hierom kunnen beleggers in koper rekenen op een gouden toekomst

De prijs van koper staat momenteel sterk onder invloed van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Waar Dr. Chopper voorheen als barometer gold voor de conjunctuur is het voor nu een graadmeter van de voortgang in de handelsbesprekingen.

Casper Burgering: Zodra het pessimisme over een handelsakkoord toeneemt, zal de prijs van koper dalen. Ik denk echter dat op de wat langere termijn de vooruitzichten voor de kopermarkt gunstig blijven, ongeacht de op handen zijnde handelsoorlog. Daar heb ik drie argumenten voor.

Argument 1

De economische levensduur van een groot deel van deze mijnen is echter ten einde. De kwaliteit van de ertsen neemt af, het wordt steeds lastiger om de ertsen te delven en de kosten nemen alleen maar toe. Investeren in nieuwe mijnen, de zogenoemde 'greenfield'-projecten, is dus noodzakelijk om aan de groeiende vraag naar koper te blijven voldoen. Dat vergt echter een strakke planning. Want het proces van het verkrijgen van de licentie voor het mijnen tot aan het volledig operationeel zijn van een mijn duurt gemiddeld genomen zo'n tien jaar. Bij koper is die termijn nog iets langer. Voordat een kopermijn volledig operationeel is, kunnen zomaar twintig jaar voorbij gaan. Het vergt meer grondboringen, meer landbewerkingen, meer consultaties en ook meer kapitaal. Daarnaast liggen de 'greenfield'-projecten niet voor het oprapen.

Argument 2

Kopererts is relatief schaars. Het United States Geological Survey (USGS) becijfert voor veel mineralen hoeveel reserves er nog beschikbaar zijn. En die cijfers liegen er niet om. Met de huidige werkvoorraad van mijnbouwbedrijven (dat is de hoeveelheid bewezen en geïdentificeerde koperertsenvoorraden in de aardkorst) bij de jaarlijkse mijnproductie heeft de wereld nog voor veertig jaar aan ertsen beschikbaar. Dit zijn de reserves die economisch rendabel zijn om te ontginnen bij de huidige prijs. Deze cijfers zijn echter aan verandering onderhevig. Jaarlijks worden er nieuwe reserves aan koperertsen ontdekt. En dan blijkt dat die veertig jaar aan beschikbare ertsen redelijk constant is door de jaren heen.

Argument 3

Vraag naar koper groeit door. De sterkere groei van de vraag naar koper ten opzichte van de groei in het aanbod zorgt ervoor dat de komende jaren de kopermarkt met tekorten te maken krijgt. De totale voorraden nemen bovendien jaarlijks af en in 2020 hebben we zo'n vier tot vijf weken consumptie beschikbaar. Ook dat is niet veel. De trend tot verdere elektrificatie van de samenleving en urbanisatie zorgt voor een goede basis. Zo gaat de groei in de verkopen van de elektrische auto voor veel extra vraag naar koper zorgen de komende jaren. En ook de investeringen in het elektriciteitsnetwerk wereldwijd houdt het groeitempo van de vraag naar koper op peil. China heeft hierin natuurlijk een belangrijk aandeel. Ik denk dat de vraag vanuit China naar koper hoog blijft. En de macro-economische ontwikkelingen in China blijven op de lange termijn de doorslaggevende factor voor de kopermarkt.

 

BRON: Finanzen

Koper inleveren in Rotterdam?


Bekijk Metalimex metaalhandel op Google Maps Plan uw route

Volg ons op


Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan
Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan