Staalprijzen: malaise houdt aan

Voorlopig geen spectaculaire prijsontwikkelingen en dus ligt een prijsstabilisatie het meest voor de hand. Die verwachting spreekt de september-editie van het StaalJournaal uit.

 
Staalprijzen Staaljournaal

Normaal gesproken is september juist de maand waarin staalprijzen een opwaartse trend vertonen.

 

 

De ontwikkeling van de staalprijzen vertoont een grillig patroon. Als gevolg van de hogere rente lijkt de bereidheid tot investeren af te nemen, waardoor de behoefte aan grondstoffen, zoals staal, ook een dalende trend vertoont.

Inhaalslag automobielindustrie

“Daar waar gehoopt was dat, nu de vakanties voorbij zijn, de vraag weer zal toenemen, blijkt de realiteit anders te zijn”, aldus het StaalJournaal. “Weliswaar zien de productie- en verkoopcijfers van de automobielindustrie er nog mooi uit, maar daar moet wel bij gezegd worden, dat er ook een zekere inhaalslag gemaakt werd. Immers de toelevering van halfgeleiders is de laatste maanden fors verbeterd, waardoor de productie opgeschaald kon worden. Maar de gestegen rente maakt lenen duurder en dus werd het minder interessant een financiering voor de aanschaf van auto’s af te sluiten.”

Pessimisme over marktontwikkelingen

Daarbij komt nog dat een andere verstoring in de toeleveringsketen van de automobielindustrie is ontstaan doordat in Slovenië een producent van onderdelen grote schade heeft ondervonden als gevolg van overstromingen door forse regenval. Daarnaast blijken de bouw- en constructiesectoren eveneens tegenvallende ontwikkelingen te ervaren. Die signalen hebben ertoe geleid dat veel handelaren en service centers een afwachtende houding aangenomen hebben bij de aankoop van nieuw materiaal. Met andere woorden: er heerst best wel een wat onzeker zo niet pessimistisch gevoel over de marktontwikkelingen voor de rest van het jaar.

Duitse krimp

Dat wordt nog eens extra ondersteund door de verwachtingen voor de economische groei die de Europese Commissie onlangs voor de hele Eurozone gepubliceerd heeft. Voor Nederland ging de Commissie eerder dit jaar nog uit van een groei van 1,8%, maar dat werd nu neerwaarts bijgesteld naar slechts 0,5%. Ons land doet het daarmee toch beter dan Duitsland, want daarvoor gaat de Commissie zelfs uit van een daling met 0,4 procent.

Legere orderboeken staalmakers

Normaal gesproken is september juist de maand waarin staalprijzen een opwaartse trend vertonen. Fabrieken starten na de vakantieperiode hun productie weer op en bereiden zich ook voor op de onderhandelingen van de jaarcontracten met de autobranche en andere sectoren, waarmee lange termijn afspraken gemaakt worden. Zo kondigde een van de grotere staalproducenten eind vorige maand een prijsverhoging aan en hoopte daarmee op tijd in te spelen op een te verwachten oplevende vraag. Maar dat laatste gebeurde dus helaas niet. Als gevolg hiervan zagen de staalmakers hun orderboeken in plaats van voller juist leger worden, bleef de concurrentie op de markt sterk aanwezig en kon dus geen prijsverhoging gerealiseerd worden.

Dreiging importmateriaal

Buiten de niet al te beste situatie op de Europese markt is er ook nog de dreiging van veel en goedkoop importmateriaal, wat invloed heeft op het prijsniveau van de Europese markt. Grotere hoeveelheden zijn al in de Europese havens gearriveerd, maar nog niet ingeklaard, omdat de importquota’s voor het lopende kwartaal nagenoeg volgelopen zijn. De ingevaren en nog binnenkomende volumes worden na 1 oktober door de douane behandeld en komen dan vrij op de markt.

Aziatische markt

Omdat daarnaast de Chinese economie nog steeds geen tekenen van herstel vertoont is de Aziatische markt min of meer overspoeld met goedkoop staal uit China. Als gevolg daarvan overwegen regeringen van andere landen in deze regio maatregelen ter ondersteuning van de binnenlandse productie in te voeren. Gaat dat gebeuren dan zou het zomaar kunnen dat juist de staalproducenten uit dat continent met nog weer scherpere prijzen naar Europa komen.

Er zijn meer verontrustende signalen waar te nemen in Azië. Bijvoorbeeld zijn Japan en Korea actiever dan voorheen op de exportmarkten, wat op zijn minst lijkt te duiden op minder afzetmogelijkheden in hun eigen thuisland als ook beperktere export naar China. De staalprijzen in Vietnam vertonen sinds begin van het jaar een enorm scherpe daling. Het land is qua staalafzet erg afhankelijk van China. Vanwege de stagnerende economische ontwikkelingen daar heeft de Vietnamese overheid zelf ook initiatieven genomen om te proberen de nationale economie vooruit te helpen door grote publieke bouwprojecten, zoals wegen en bruggen, aan te kondigen. De effecten daarvan zullen echter pas merkbaar zijn in het komende jaar.

Geen goed nieuws

De gevolgen van de verminderde uitvoer naar China dit jaar hebben tot een dramatische daling van de Vietnamese staalproductie en dito consumptie geleid. Het land zoekt dus naar andere exportmogelijkheden en dan is Europa natuurlijk een interessante optie. De marktsituatie in geheel Azië overziend heeft waarschijnlijk als gevolg, dat de huidige druk van grote hoeveelheden importmateriaal op de Europese markt voorlopig niet zal afnemen en dat is geen goed nieuws voor de EU-staalproducenten. “Immers worden zij geconfronteerd met de combinatie van een achterblijvende vraag dus minder afzet, pessimistische economische vooruitzichten, kostenstijgingen wegens hoge(re) energie c.q. grondstofprijzen en prijsdruk vanwege goedkoop importmateriaal”, aldus het StaalJournaal.

Bron: Metaalnieuws

Koper inleveren in Rotterdam?


Bekijk Metalimex metaalhandel op Google Maps Plan uw route

Volg ons op


Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan
Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan