Disclaimer

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van OUDKOPERPRIJS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OUDKOPERPRIJS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door OUDKOPERPRIJS met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. OUDKOPERPRIJS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel OUDKOPERPRIJS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OUDKOPERPRIJS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van OUDKOPERPRIJS, welke geen eigendom zijn van OUDKOPERPRIJS, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van OUDKOPERPRIJS. Hoewel OUDKOPERPRIJS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door OUDKOPERPRIJS worden onderhouden wordt afgewezen.

Koper inleveren in Rotterdam?


Bekijk Metalimex metaalhandel op Google Maps Plan uw route

Volg ons op


Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan
Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren. Pas uw cookievoorkeuren aan